Årsmøte Hobøl Motorklubb

Årsmøte Hobøl Motorklubb

Innkalling til årsmøte i Hobøl Motorklubb

Sted: Klubbhuset

Tid: 16. februar 2017 kl. 18:30

Saksforslag og forslag til årets utøver sendes styret innen 04.02.2016 kl 1600 til bjorgsolveig@online.no

Hovedagenda:

 1. Godkjenne fremmøtte medlemmer og deres stemmerett
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle årsberetning, herunder årsmelding fra sportslig leder
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2018
 8. Behandle budsjett for 2017
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan
 10. Valg

FORRETNINGSORDEN

 • Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Protokoll føres av valgt sekretær.
 • Forslag kan bare fremmes til sakslisten. Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigentbordet og være undertegnet med forslagstillers navn.
 • Vedtak gjøres ved flertall av de avgitte stemmer.
 • Blanke stemmesedler forkastes og regnes som ikke avgitt.
 • Forslag og vedtak føres i protokollen med antall avgitte stemmer for og i mot.
 • Henviser ellers til Hobøl Motorklubbs Lov

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *