Hobøl Motorklubb

Styret

Styret i 2024 består av:

Leder: Jan Kjetil Wiese – leder@hobolmk.no

Nestleder: Linda Martiniussen

Sekretær: Christin N. Lauritzen – sekretar@hobolmk.no

Kasserer: Nina Wamli

Sportslig leder: Sindre Kjos

Foreldrekontakt for sportslig leder:

Førerrepresentant: Erik Kristiansen

1.vara: Jeanett Gran-Schrøder

2.vara: Kjetil Billdal